\
|
|
|
/
 
 
 
O firmie
   
 Misja
 Historia firmy
 Potencjał firmy
 Aktualności
   
Aktualności

Układy automatyki w zakładach mleczarskich

Wymóg dostosowania się do unijnych norm sanitarnych przyśpieszył w wielu zakładach mleczarskich szereg prac modernizacyjnych. Napływ środków finansowych, głównie z unijnego funduszu SAPARD, wywołał boom inwestycyjny.
Zaistniała konieczność modernizacji starych i zakupu nowych maszyn i linii technologicznych, spełniających obowiązujące normy, m.in. HACCP:

- pasteryzatorów
- stacji mycia
- instalacji przyjęcia mleka
- linii produkcyjnych.

Obowiązujące standardy i dyrektywy zalecają rejestrację i archiwizację wybranych parametrów mających istotne znaczenie zarówno przy magazynowaniu jak i przetwórstwie mleka. Uzasadnionym stało się szersze wykorzystanie
PLC, HMI oraz systemów wizualizacji i rejestracji danych SCADA.
Poniżej opisano nasz sposób realizacji automatyki i sterowania na przykładzie stacji przyjęcia mleka, spełniający wymagania norm jakościowych i sanitarnych obowiązujących w mleczarstwie.

Więcej informacji: automatyka.pdf (445 kB) pobierz Adobe Reader

Przykładowa aplikacja z regulacją temperatur w 66 tankach
i z wizualizacją procesu warzenia piwa

W toku modernizacji przykładowego browaru wykonano szereg aplikacji z wykorzystaniem programu FIX firmy Intellution. Są to przede wszystkim:
. Wizualizacja układu regulacji temperatury w 18 unitankach i 48 tankach leżących
. Wizualizacja procesu warzenia piwa.
Aplikacja została sprzętowo zrealizowana na sterownikach SIMATIC firmy Siemens. Artykuł szczegółowo opisuje sposób realizacji powyższego zagadnienia od strony technicznej.

Więcej informacji: wizualizacja.pdf (355 kB) pobierz Adobe Reader